Privacyverklaring

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Bonaire Wedding & Co. is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bonaire Wedding & Co. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bonaire Wedding & Co., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bonaire Wedding & Co. verstrekt. Bonaire Wedding & Co. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Waarom Bonaire Wedding & Co. gegevens nodig heeft
Bonaire Wedding & Co. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bonaire Wedding & Co. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Bonaire Wedding & Co. uw gegevens
Bonaire Wedding & Co. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Bonaire Wedding & Co. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Bonaire Wedding & Co. maakt geen gebruik van Google Analytics cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die onze website op de harde schijf van uw computer zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van de website bezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@weddingbonaire.com. Bonaire Wedding & Co. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Bonaire Wedding & Co. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bonaire Wedding & Co. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bonaire Wedding & Co. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bonaire Wedding & Co. via info@weddingbonaire.com